Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi luôn phấn đấu để cải thiện sự trải nghiệm trên ứng dụng WeSport, vì vậy chúng tôi rất muốn nghe những phản hồi của bạn và sẵn sàng tiếp nhận ý kiến để mang đến một ứng dụng tốt nhất cho người chơi thể thao.

Đây không phải là cách duy nhất để liên hệ với WeSport. Vì chúng tôi không thể trả lời lại tất cả các phản hồi hoặc báo cáo lỗi cá nhân. Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp để giải quyết vấn đề, bạn có thể tìm câu trả lời trong Trung tâm trợ giúp hoặc liên hệ với chúng tôi.