Privacy policy

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân – Privacy policy
1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. “Thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin về khách hàng mà dựa vào đó có thể xác định danh tính của khách hàng, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số chứng minh thư, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, các chi tiết về thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chủng tộc, giới tính, ngày sinh, địa chỉ thư điện tử, bất kỳ thông tin gì về khách hàng mà khách hàng đã cung cấp cho Công ty trong các mẫu đơn đăng ký, đơn xin hoặc bất kỳ mẫu đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin gì về khách hàng mà đã được hoặc có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi Công ty theo thời gian và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như dữ liệu liên quan đến sức khỏe, tôn giáo hay tín ngưỡng tương tự khác.

Khi Thành viên đăng ký tài khoản trên SGD TMĐT wesport.zone, Công ty có thể sử dụng và xử lý Thông tin Cá nhân của khách hàng cho việc kinh doanh và các hoạt động của Công ty, bao gồm, nhưng không giới hạn, các mục đích sau đây (“Mục đích”):

–          Chuyển tiếp đơn hàng từ Thành viên đến các cơ sở thể thao đối tác nơi mà Thành viên đặt lịch chơi thể thao;

–          Thông báo về việc đặt lịch và hỗ trợ khách hàng;

–          Xác minh sự tin cậy của Thành viên;

–          Cung cấp cổng thanh toán với các thông tin cần thiết để thực hiện các giao dịch nếu Thành viên lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến;

–          Để xác nhận và/hoặc xử lý các khoản thanh toán theo Thỏa thuận;

–          Để thực hiện các nghĩa vụ của Công ty đối với bất kỳ hợp đồng nào đã ký kết với khách hàng;

–          Để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ theo Thỏa thuận;

–          Để xử lý việc tham gia của khách hàng trong bất kỳ sự kiện, chương trình khuyến mãi, hoạt động, các nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mãi, các cuộc điều tra thăm dò, khảo sát hoặc các hoạt động khác và để liên lạc với khách hàng về sự tham gia của khách hàng tại đây;

–          Để xử lý, quản lý, hoặc kiểm chứng yêu cầu sử dụng Dịch vụ của khách hàng theo Thỏa thuận;

–          Để phát triển, tăng cường và cung cấp những Dịch vụ được yêu cầu theo Thỏa thuận nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng;

–          Để xử lý bất kỳ khoản bồi hoàn, giảm giá và/hoặc các khoản phí theo quy định của Thỏa thuận;

–          Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ sự kiểm tra có thể được yêu cầu theo Thỏa thuận;

–          Để trả lời các khúc mắc, ý kiến và phản hồi từ khách hàng;

–          Để phục vụ các mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu giữ cơ sở dữ liệu;

–          Để phục vụ các mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;

–          Để Công ty thực hiện các nghĩa vụ theo pháp luật;

–          Để gửi cho khách hàng các thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, ưu đãi đặc biệt, lời chúc vào các ngày lễ từ phía Công ty, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ hoặc;

–          Để thông báo và mời khách hàng tới dự các sự kiện hoặc các hoạt động do Công ty, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ tổ chức;

–          Để chia sẻ Thông tin cá nhân của khách hàng với nhóm các công ty liên quan của Công ty bao gồm các công ty con, công ty liên kết và/hoặc các tổ chức thuộc quyền đồng kiểm soát của công ty mẹ của tập đoàn (“Tập đoàn”) và với các đại lý, các nhà cung cấp bên thứ ba của Công ty và của Tập đoàn, các nhà phát triển, quảng cáo, đối tác, công ty sự kiện hoặc nhà tài trợ có thể liên hệ với khách hàng vì bất kỳ lý do gì.

Chi tiết đơn hàng của Thành viên sẽ được chúng tôi lưu trữ nhưng vì lý do bảo mật, Thành viên không thể yêu cầu thông tin đó từ SGD TMĐT wesport.zone. Tuy nhiên, Thành viên có thể kiểm tra thông tin bằng cách đăng nhập vào tài khoản riêng của mình trên SGD TMĐT wesport.zone. Tại đó, Thành viên có thể theo dõi đầy đủ chi tiết nhật ký đơn hàng của mình.

Khách hàng cần bảo đảm là thông tin được đăng nhập được giữ bí mật và không tiết lộ cho bên thứ ba.

Nếu khách hàng không đồng ý cho Công ty sử dụng Thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ Mục đích nào nói trên, xin vui lòng thông báo trước cho Công ty qua các thông tin liên hệ hỗ trợ có trong website/Ứng dụng.

Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về Thông tin cá nhân mà khách hàng đã cung cấp cho công ty, ví dụ, nếu khách hàng thay đổi địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, chi tiết thanh toán hoặc nếu khách hàng muốn hủy bỏ tài khoản của khách hàng, xin vui lòng cập nhật thông tin của khách hàng bằng cách gửi yêu cầu tới thông tin liên hệ hỗ trợ được cung cấp trong Website/Ứng dụng.

Trong khả năng tốt nhất của mình, công ty sẽ thực hiện các thay đổi như yêu cầu trong thời gian hợp lý kể từ khi nhận được thông báo thay đổi.

Bằng việc gửi thông tin, khách hàng cho phép việc sử dụng các thông tin đó như quy định trong đơn điền thông tin và trong Điều khoản sử dụng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

SGD TMĐT wesport.zone không mua bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của Thành viên thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

–          Công Ty TNHH We Sport Vietnam sẽ cung cấp cho các cơ sở thể thao thông tin cần thiết để chuyển giao các đơn đặt hàng đến cho thành viên quản lý của cơ sở thể thao. Nếu thành viên lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến Công Ty TNHH We Sport Vietnam sẽ cung cấp cổng thanh toán với các thông tin cần thiết để xử lý thanh toán. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

–          Sau khi đơn hàng được đặt thành công, chỉ nhân viên của Công Ty TNHH We Sport Vietnam và chính thành viên mới có thể đăng nhập vào phần thông tin cá nhân.

–          Thông tin sẽ được lưu trữ trên hệ thống của SGD TMĐT wesport.zone và đươc điều hành ngay tại văn phòng Công Ty TNHH We Sport Vietnam

–          Thành viên có thể thay đổi, xem hoặc xoá thông tin của họ bằng cách đăng nhập vào phần “Thành viên” hoặc gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ info@wesport.zone

3. Thời gian lưu trữ thông tin

–          SGD TMĐT wesport.zone sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Thành viên cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Thành viên hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân SGD TMĐT wesport.zone:

–          Địa chỉ: 32 Nguyễn Bá Huân, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM, Việt Nam

–          Tel/Fax: 08 628 18365

–          Email: info@wesport.zone

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

–          Thành viên có thể thay đổi, xem hoặc xoá thông tin bằng cách đăng nhập vào phần “Thành viên” trên SGD TMĐT wesport.zone hoặc gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ info@ wesport.zone để được trợ giúp.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

SGD TMĐT wesport.zone sử dụng các biện pháp an ninh bảo mật thông tin để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống. Tất cả thông tin giao dịch giữa Thành viên và SGD TMĐT wesport.zone sẽ được bảo mật qua phần mềm Secure Sockets Layer (SSL) bằng cách mã hóa tất cả thông tin Thành viên nhập vào.

SGD TMĐT wesport.zone cam kết không mua bán, trao đổi hay chia sẻ thông tin dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của Thành viên vì mục đích thương mại, vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định chính sách bảo mật thông tin khách hàng.

SGD TMĐT wesport.zone sẽ không chia sẻ thông tin Thành viên trừ những trường hợp cụ thể như sau:

–          Theo yêu cầu pháp lý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý.

–          Để bảo vệ SGD TMĐT wesport.zone và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của SGD TMĐT wesport.zone và các bên thứ ba khác.

–          Những thông tin cá nhân một cách hạn chế nhất sẽ chỉ được chia sẻ với bên thứ ba hoặc nhà tài trợ. Thông tin vắn tắt này sẽ không chứa đầy đủ toàn bộ thông tin của thành viên và chỉ mang ý nghĩa giúp xác định những thành viên nhất định đang sử dụng dịch vụ wesport.zone

Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Thành viên khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ý từ phía Thành viên.

7. Thỏa thuận bảo mật thông tin

SGD TMĐT wesport.zone có trách nhiệm yêu cầu các bên xử lý thông tin, các bên tham gia hợp đồng đảm bảo việc phòng vệ, chống mất mát hoặc truy cập trái phép, sử dụng, thay đổi, tiết lộ hoặc sử dụng sai mục đích. SGD TMĐT wesport.zone có thỏa thuận và cơ chế kiểm soát thông tin cá nhân đối với Nhà hàng đối tác nhằm đảm bảo trách nhiệm của SGD TMĐT wesport.zone đối với thông tin cá nhân của Thành viên thông qua những phương pháp dưới đây:

–          Hướng dẫn Nhà hàng đối tác chính sách nội bộ của SGD TMĐT wesport.zone;

–          Hợp đồng;

–          Buộc Nhà hàng đối tác phải tuân thủ nguyên tắc do SGD TMĐT wesport.zone;

–          Tuân thủ quy tắc và luật liên quan;

8. Trường hợp Thành viên gửi khiếu nại có liên quan đến việc bảo mật thông tin

Ngay khi tiếp nhận thông tin, SGD TMĐT wesport.zone sẽ nhanh chóng thực hiện việc kiểm tra, xác minh. Trong trường hợp đúng như phản ánh của Thành viên thì SGD TMĐT wesport.zone sẽ liên hệ trực tiếp với Thành viên để xử lý vấn đề trên tinh thần khắc phục và thiện chí. Trường hợp hai bên không thể tự thoả thuận thì sẽ đưa ra Tòa án Nhân Dân có thẩm quyền tại Thành Phố Hồ Chí Minh để giải quyết.